Mýty a omyly ve výběrových řízeních vs. praxe TNT Express WW

 • Jste absolventem a prozatím moc nevíte, jak trh práce funguje?
 • Či snad měníte zaměstnání po delší době a divíte se, co se vše za těch posledních pár let změnilo?
 • A nebo snad jen dlouho hledáte zaměstnání a už jste rozpačití z toho, že úspěch nepřichází?

Náborové oddělení společnosti TNT Express WW vypracovalo právě pro Vás nejčastější mýty a omyly, které jsou rozšířené a přináší Vám svůj pohled na věc, který může zvýšit Vaši úspěšnost v selektivním procesu a to nejen, pokud se rozhodnete zaslat své materiály k nám…

Poznámka: Nejčastější omyly jsme čerpali jak z osobních sdělení uchazečů, tak od našich kamarádů a známých a též z internetových diskuzí.

Markéta Velcová
Markéta VelcováHR Recruiter
Omyl č. 1:
Personalisté jsou jen sebranka podvodníků. Vypisují neexistující výběrová řízení. Na výjimečně skutečně vypsané pozice obsazují své známé a nebo se nechají uplácet, jsou nekompetentní a jediný úkol uchazeče je: „obejít je!“.
Rádi bychom Vás ujistili, že v naší společnosti, a jsme přesvědčeni, že i ve společnostech nám podobných, o žádném veřejně vypsaném výběrovém řízení není rozhodnuto předem a že není nutné nikoho obcházet, neboť v naší společnosti působí kompetentní lidé, kteří přesně vědí, co mají dělat.

Pokud by výše uvedený omyl platil, mělo by to velice neblahý vliv do nákladů společnosti, inzerce je poměrně drahá záležitost, o času zaměstnanců, kteří by svůj čas vynakládali nesystémově, ani nemluvě.

V případě, že víme, že v našich řadách máme ideálního adepta/adepty pro obsazení nově vzniklé/otevřené pozice, oslovujeme zaměstnance přímo a k vypisování externího výběrového řízení vůbec nedochází.

Omyl č. 2:
I když nesplňujete všechny požadavky, pošlete svůj životopis, ono je to tam stejně jen „na oko“. „Neumíš anglicky? To je taky jen klička „taky personalistů“, angličtinu požadují dnes všude a pak jí vůbec nepotřebuješ“.
Pokud výše uvedené poučky vůbec kdy platily, tak tomu tak v současné době není, alespoň ne u společností jako je TNT Express WW. Společnosti jako my mají velmi dobře zpracované tzv. Kompetenční modely, které jasně definují, jaké vlastnosti a dovednosti jsou pro výkon práce nezbytné, jaké jsou žádoucí a jaké jsou výhodou.

Tyto informace pak jasně kopírují požadavky v inzerátu a vlastně celý náborový proces. Můžete očekávat, že pokud je požadována aktivní znalost anglického jazyka, budete ji pro výkon práce skutečně potřebovat a tím pádem bude v průběhu výběrového řízení testována. Pokud jsou požadovány výborné prezentační dovednosti, nejspíš bude poslední fází výběrového řízení prezentace na předem stanovené téma.

Co způsobuje řízení se omylem č. 2 v praxi? Nejsme schopni se odpovídajícím způsoběm věnovat těm, kteří by opravdu rádi pracovali na pozici, kterou nabízí naše společnost a splňují požadavky pro řádný výkon práce.

Pokud bychom se věnovali všem těm, kteří neodpovídali našim požadavkům a podmínkám a přesto svůj životopis (částo, jak již bylo zmíněno, bezhlavě) zaslali, stálo by nás to v tomto roce neuvěřitelných 11 hodin čistého času denně, včetně svátků, sobot a nedělí… a kde je čas na práci s těmi, kteří by danou pozici opravdu vykonávat na základě znalostí a schopností mohli?

Testování angličtiny, příp. některých tvrdých znalostí proto často zařazujeme už do rané fáze výběrového řízení. Otázka v angličtině je často součástí prvotního telefonického kontaktu, či videodotazníku.

Požadavky v inzerátu jsou opodstatněné a připravte se na to, že bez jejich splnění by se Vám pozice vykonávala těžko.

Omyl č. 3:
Nejlepší je rovnou přijít do firmy osobně a chtít odpovědnou osobu. Té osobě předat své materiály a nebo nejlíp, rovnou si s ním domluvit pohovor. Personalista je zkrátka na nic, je třeba rovnou shánět šéfa, atakdáleatakdále.
Ve firmách našeho typu jsou odpovědnosti v rámci náborového procesu jasně dány a jakékoli obcházení personálního oddělení může být jedině na škodu.

Stejně tak přijít na recepci společnosti bez ohlášení a dožadovat se odpovědné osoby. V dnešní době si firmy nemohou dovolit mít pracovníky, kteří v pracovní době čekají na práci (= personalistu, manažera, který čeká na uchazeče z ulice, aby si s ním popovídal), bývají časově velice vytížení a není v jejich silách se věnovat někomu, na koho nemají předem místo ve svém diáři.

Omyl č. 4:
Bez známostí Tě dneska nikde nezaměstnají.
Jedná se taktéž o omyl, nicméně nebudeme zastírat, že pokud dostanete doporučení od interního člověka, který Vás dobře zná, zná Vaše pracovní návyky a zaručí se za Vás, máte jistou výhodu oproti uchazečům, kteří žádné doporučení nemají.
Na druhou stranu, neplatí to na 100%, pokud máme uchazeče, který uspěje lépe ve výběrovém řízení, než-li doporučený uchazeč, nabízíme pozici tomu, kdo byl v rámci výběru úspěšnější.
Omyl č. 5:
Životopis prostě odešlu a hotovo…ono to nějak dopadne.
Účelem reakce na pozici je přesvědčit, že osobní schůzka s uchazečem má smysl.

Zkuste si představit, že osobě na druhé straně přijdou denně desítky reakcí na otevřené pozice a pokuste se své materiály připravit tak, aby byly přesvědčivé, zajímavé a vypovídaly o vás co nejvíce. Zkrátka – nezapadly. Zde platí pravidlo: Čím víc adresnější, tím lepší.

Životopis a průvodní/motivační dopis je jediná vizitka, kterou o vás personalista má. Nezná vás a musí vycházet z informací, které mu poskytnete. Snažte se proto, aby se měl o co opřít.

Jaké otázky bychom si měli položit, než se rozhodneme zaslat svůj životopis na volnou pracovní pozici?

 • Proč je pro mě pozice zajímavá?
 • Proč bych jí chtěl vykonávat (a jak dlouho mi to vydrží)?
 • Proč si myslím, že jsem vhodný uchazeč?
 • Co je xy za společnost?
 • Jaká je jejich filosofie? A shoduje se s mojí životní?
 • Kde sídlí (jsem ochoten dojíždět a nebo se přestěhovat?)
 • Co mohu společnosti přinést?
 • Pokryje příjem z této pozice mé potřeby? (ano, u většiny pozic mzda/plat uvedeny nejsou, ale dá se předpokládat, že pokud jsem delší dobu pracoval jako vedoucí pracovník a nyní chci reagovat na pozici určenou pro uchazeče bez zkušeností, nebude společnost mít možnost mé zkušenosti ocenit)
 • Mám ve svém životopise nějaké mezery, které by se hodilo vysvětlit?

Abychom výše uvedené otázky byli schopni zodpovědět, je nutné reálně zhodnotit sám sebe, svoje znalosti, zkušenosti, povahové vlastnosti, představy o budoucím zaměstnání atp.. Nikdo nás nezná lépe, než my sebe sama.

Je až s podivem, jak o postavách z oblíbeného seriálu, příp. o svém mobilním telefonu jsou lidé schopni mluvit minuty a minuty, kdežto o sobě a svých vlastnostech, jsou schopni říct sotva pár slov.

Omyl č. 6:
Motivační/průvodní dopis? Ztráta času…nikdo ho nečte.
Často se setkáváme s názorem, že průvodní/motivační dopis je k ničemu, že ho personalisté nečtou. Pokud reagujete na inzerát pozice, která vás opravdu zaujala (zvláště na pozice zajímavé pro větší množštví lidí), může vás absence průvodního/motivačního dopisu vyřadit z tzv. předvýběru. V TNT otevíráme průvodní/motivační dopis ještě před otevřením životopisu.

K čemu personalistům takový dopis připojený k životopisu slouží? K ověření, že jste si všechny výše uvedené otázky položili a odpověděli jste si na ně. Že o nabízené pozici nějak přemýšlíte a neodpověděli jste hromadně na 10 různých inzerátů, přičemž na ten náš si zítra ani nevzpomenete. Získá tím také základní představu o vašich vyjadřovacích schopnostech a celkových motivacích.

Vždy doporučujeme zaslaný životopis doplnit o průvodní text. Z uvedeného vyplývá, že průvodní dopis, ale i životopis je třeba upravovat individuálně na každou pozici, na kterou reagujeme. Je opravdu důležité, aby personalista věděl, když se hlásíte např. na pozici účetní, že jste při střední škole vykonávali pozici hosteska, příp. rovnali zboží v hypermarketu?

Není pravdou, že čím více odpovědí na inzeráty zašlete, tím větší šanci na uplatnění máte. Doporučujeme spíše méně reakcí, které budou kvalitně zpracované.

Omyl č. 7:
Pozor na mezery v životopise a přikrášlování údajů.
Často se setkáváme s mezery v životopise, které pochopitelně budí spíše nepříjemné otázky. Co uchazeč poslední dva roky dělal? Proč svou činnosti neuvedl v žitovopise? Dělal vůbec něco…? Mohl tu mezeru přiblížit v průvodním dopise.
Personalista není vědma. Neví, proč mezeru v životopise máte. Jednou se mi například stalo, že kandidát měl roční mezeru v životopise. Mohl cestovat a učit se jazyk, mohl…zkrátka cokoli. A tak jsem se zeptala, což je 2. nejlepší způsob, jak se k požadované informaci dostat. Ten nejlepší způsob je, že kandidát důvod mezery v životopise vysvětlí sám. A to je ten ideální stav. Zmiňovaný kandidát, jak jsem se dozvěděla, poslední rok bojoval s nemocí. Během toho se však stihl naučit spousty věcí, jen mu to dle jeho slov nepřišlo důležité a bál se přiznat, že měl zdravotní problémy. Z jeho projevu ale bylo patrné, že ho nemoc posunula směrem dopředu a byla velká škoda toto nevědět. Poprosila jsem ho, ať své materiály o tyto informace doplní. Vypadaly hned o dost atraktivněji a o kandidátu toho vypověděly o dost více.
Pokud jste měli ve své profesní dráze jakoukoli mezeru, využijte životopis, případně průvodní dopis k vysvětlení této mezery. Jakoukoli proaktivitou zvyšujete své šance na úspěch a též šetříte čas druhé straně, což se v dnešní době cení.
Co se přikrášlování údajů týče, vše se dá velice snadno zjistit. Ať chceme, nebo ne, v éře internetu za sebou zanecháváme obrovskou stopu a navíc komunita personalistů má výborné možnosti, jak spolu komunikovat a sdílet své zkušenosti. A tak je stále častější, že často i úplnou náhodou zjistíme, že kandidát tvrdí, že ve firmě pracoval od – do, ale údaj až tak úplně pravdivý není.
Je dobré si uvědomit, že i malá lež nám může zavřít dveře do několika firem najednou. Znám dokonce jeden případ, kdy jeden z mých bývalých kolegů vystřídal tři firmy, přičemž ve všech třech se dříve, či nebo později potkal se svým bývalým šéfem. Nikdy nevíte, koho a kde potkáte, je tak dobré se snažit, aby reference na Vaši osobu nebyly negativní.
Minulost nezměníme, mohli jsme v ní udělat pár přešlapů, které bychom nejraději vzali zpět a nebo se zkrátka jen chceme udělat hezčí. Pamatujme, že vztah/spolupráce, který je od počátku založen na lži, nemůže dlouhodobě fungovat. Nástup do nového zaměstnání tak vnímejte jako nový začátek a přistupujte k němu zodpovědně.
Mnohem milejší pro nás je informace „Pozice, na kterou jsem nastoupil, byla nad moje síly a necítil jsem se tam šťasný a rozhodl jsem se ve zkušební době odejít.“, než „Pracoval jsem tam…počkejte… nějak do… já si úplně ty měsíce nepamatuji, podívejte se do životopisu….“
Častou otázkou žen je, zda-li mají uvádět mateřskou/rodičovskou dovolenou. My v TNT vnímáme tuto etapu života jako samozřejmou a není nutné jí před námi nijak zatajovat. Mnoho našich „maminek“ pracuje pro TNT i v době, kdy mají malé děti a funguje to oboustranně velmi dobře.
Mám celkem čerstvou zkušenost, kdy kandidátka neměla poslední 4 roky uvedeno v životopise nic. Zeptala jsem se jí proto, čím byla mezera způsobena, byť jsem tušila (ale nejsem vědma, že:o). Odpověděla, že byla na rodičovské dovolené a že doufá, že jí to z výběru nevyřadí. Odpověděla jsem jí, že spíš než vyřazení z výběrového řízení bych jí ráda nabídla možnost pracovat na zkrácený úvazek a občasnou práci z domova.

A co odpovědi na další otázky, které se nám často honí hlavou….:

Týden se mi neozvali, mám se ozvat já?  Pokud máte o pozici skutečný zájem, nebojte se po pár dnech na personální oddělení do společnosti zavolat/napsat, připomenout se a případně zjistit, v jaké je výběrové řízení fázi. Máte tak další možnost, jak na sebe upozornit a přesvědčit personalistu o svých kvalitách a motivaci pracovat na dané pozici.  Jak ještě mohu zvýšit svoje šance na úspěch po zaslání reakce na pozici?

Respektujte pravidla výběrového řízení. Zašlete materiály v takové podobě, jakou společnost požaduje a s takovým obsahem, jako je stanoveno atp.
Mějte přehled o pozicích, na které jste reagovali, pokud vám personalista při prvním kontaktu pozici nemusí připomínat, máte další plusové body navíc.
V případě, že máte nepřijatý hovor v době, kdy hledáte zaměstnání, volejte zpět. Ukážete tím svou proaktivitu, zájem a přehled o pozicích, na které jste reagovali.
Na sjednanou schůzku se dobře připravte, zjistěte si co nejvíce informací o společnosti. Připravte si předem otázky, na které byste ve stresu mohli zapomenout.
Zvolte vhodné oblečení a dbejte na osobní hygienu
Pokud se na sjednanou schůzku nemůžete a nebo nechcete dostavit, vždy o tom druhou stranu informujte. Firmy si dnes běžně vedou záznamy o uchazečích, kteří nepřišli na pohovor. Přijetí jiné nabídky a neinformování dalších společností o této skutečnosti vás zbytečně může vyřadit, pokud budete hledat zaměstnání v budoucnu.
V průběhu pohovoru se nebojte být aktivní, nebojte se poukázat na své úspěchy a silné vlastnosti. Pohovor je váš čas, během kterého máte šanci ukázat, že jste pro firmu vhodný adept.
Na závěr setkání se neostýchejte zeptat, kdy můžete čekat výsledek výběrového řízení (pokud informace nezazní) a pokud v deklarovaném čase nepřijde, proaktivně se ozvěte.
Pokud jste velcí trémisté, popř. silně introvertní typy, nebojte se s touto skutečností personalistovi svěřit. Na druhou stranu se však snažte se co nejvíce uvolnit a odpovídat na otázky pravdivě, stručně a jasně. S odpovědnou osobou se většinou vidíte pouze jednou, nebudete proto mít druhou šanci zaujmout a přesvědčit.
Uvědomte si, že i člověk na druhé straně nejméně jeden pohovor coby uchazeč také absolvoval, dokáže tedy pochopit vaše pocity a obavy.

Co říci závěrem?

Nastoupit do nového zaměstnání je jako začít nový partnerský vztah. Tak, jak je tomu i v životě, kde se jeden člověk nemusí hodit k tomu druhému, stejně tak i v případě zaměstnaneckých vztahů pro nás nemusí být každá pozice/firma vhodnou volbou. Pokud vám tedy ta, či ona pozice nevyjde, nevěšte hlavu, je zkrátka možné, že takový vztah by dlouhodobě nemohl fungovat.